OS LIBROS COMO PUNTO DE PARTIDA. CICLO DE CONFERENCIAS

Organiza:  Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña
Colabora:  Deputación Provincial da Coruña

Unha selección de publicacións especializadas servirán como punto de partida para que os seus autores poidan expoñer, analizar e debater co público sobre diferentes aspectos relacionados coa historia e a socioloxía da arte, a arquitectura e o deseño, a literatura, a ciencia e tantas outras manifestacións vinculadas ao ámbito do pensamento, a arte o a cultura.
Entrada libre

BIBLIOTECARIAS E BIBLIOTECARIOS INFAMES
FRANCISCO XAVIER REDONDO ABAL
Bibliotecas e bibliotecarios: da esperanza republicana á depuración franquista
Venres, 17 de novembro de 2017 20.00 h

ARQUITECTAS PIONERAS DE GALICIA
Ocho entrevistas
MARÍA CARREIRO OTERO / CÁNDIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Xoves, 23 de novembro de 2017 20.00 h

LAS SINSOMBRERO
Sin ellas la historia no está completa
TÀNIA BALLÓ
Mércores, 29 de novembro de 2017 20.00 h

SABIAS
La otra cara de la ciencia
ADELA MUÑOZ PÁEZ
Xoves, 14 de decembro de 2017 20.00 h