Organiza: Amigos do Museo e Museo de Belas Artes da Coruña

Patrocina: Deputación da Coruña

Datas: Do 10 de outubro ao 31 de decembro de 2018.

Artistas invitados: Ali Ali, Pablo Mella e Yolanda Dorda

Entidades colaboradoras: Ecodesarrollo Gaia e Cruz Vermella

 

Identidades é una experiencia educativa de inclusión a través das artes plásticas, na que se traballará sobre o tema da identidade, utilizando a arte como vía para reflexionar e afondar na identidade individual e colectiva, as raíces culturais, a identificación co entorno ou a autoestima, naqueles colectivos que se atopan desprazadas por razóns políticas ou económicas, que sufriron malos tratos e violencia de xénero, ou que se viron empobrecidos por causa dunha situación de desemprego de longa duración. Todos eles teñen unha historia de superación que contar

O proxecto consiste na realización de tres talleres nos que se impartirán tres técnicas diferentes (pintura, collage e fotografía) e traballarase sobre un tema común: o autorretrato en todas e cada unha das súas variantes, obrigando así aos participantes a indagar na súa identidade persoal, social e cultural, de maneira que o feito artístico convértase nun vehículo para a reflexión sobre un mesmo e sobre a súa contorna, a transmisión de emocións, a comunicación e a comuñón de experiencias.

Obxectivos:

– Que o espazo do taller de arte convértase nun laboratorio onde experimentar sobre as diferenzas e semellanzas culturais, sociais, raciais, de xénero, etc.

– Poñer en valor o seu traballo e ofrecerlles a satisfacción de compartilo – Lograr que coñezan unha pequena parcela da arte e facerlles partícipes do proceso artístico ao ser eles mesmos executores das obras que tentan falar da súa experiencia vital e contar a súa historia en primeira persoa.

– Ensinar a expresar sentimentos e enfrontarse a eles por medios socialmente construtivos, arte e creación, fronte a violencia ou frustración.

 Destinatarios: Deseñado para dous grupos dun máximo de vinte persoas adultas, procedentes de colectivos de exclusión social por razóns políticas, económicas, culturais ou de xénero, polo que estamos a falar de refuxiados e inmigrantes, mulleres vítimas de violencia de xénero e persoas sen teito e parados de moi longa duración. Cada grupo realizará os tres talleres (tres técnicas) de forma sucesiva, polo que cada participantes gozará de doce horas de docencia.

Estrutura dos talleres: Cada taller estruturarase nunha presentación, a modo de introdución, e ou obradoiro propiamente dito que se desenvolverá nunha ou dúas xornadas segundo as características e necesidades do grupo. O peche de cada taller é importante, pois se fará unha posta en común na que todos os participantes poidan avaliar o seu propio traballo e valoralo en conxunto. Tres talleres que abordarán tres técnicas distintas (pintura, fotografía e collage). Todos os participantes pasarán, de forma consecutiva polos tres tallereS 

A exposición: Finalizados todos os talleres, un comité formado polos artistas e representantes da Asociación de Amigos e o Museo realizarán unha selección de 30 obras para ser expostas no Museo e publicadas un pequeno catálogo, onde ademais expoñeranse os obxectivos, os procesos creativos e os resultados da experiencia. Os participantes que o desexen poderán participar na montaxe da exposición así como na presentación ao público e aos medios de comunicación.

 

CALENDARIO

GRUPO ECODESARROLLO GAIA (axuda ao colectivo inmigrante)

10 de outubro: 10:00h Charla de presentación (local social)

16 e 18 de outubro, 11:30 a 13:30h Pablo Mella

23 e 25 de outubro, 11:30 a 13:30h Ali Ali

6 e 8 de novembro, 11:30h a 13:30h Yolanda Dorda

GRUPO MULLERES. CRUZ VERMELLA (apoio a mulleres en situación de vulnerabilidade)

27 de outubro: Charla de presentación (local social)

10 de novembro, 10:30 a 14:00h Pablo Mella

17 de novembro, 10:30 a 14:00h Ali Ali

24 de novembro, 10:30 a 14:00h Yolanda Dorda

 

Exposición: decembro de 2018