Últimos días para visitar a exposición dos traballos realizados no marco da actividade Identidades, as artes para a inclusión social, proxecto de inclusión realizado co patrocinio da Deputación Provincial da Coruña. 

A presente edición consistiu na realización de varios talleres destinados a colectivos en risco de exclusión (desprazados por razóns políticas ou económicas, vítimas de malos tratos e violencia de xénero ou en situación de dificultade e illamento social), e impartidos por cinco artistas da cidade, especializados en distintas técnicas: colaxe, gravado, debuxo e pintura.

Ao longo destes talleres, traballouse sobre o tema da identidade, expresada a través de tres xéneros artísticos: o autorretrato, individual e colectivo, como exercicio de autorreflexión; a paisaxe, entendida como o seu contorno vital; o obxecto identitario cun significado emotivo ou simbólico para a persoa, e o uso emocional dos recursos pictóricos. Desta forma a arte converteuse nunha vía para reflexionar e afondar nas emocións e na identidade individual e colectiva, as raíces culturais e o entorno.

Desenvolvemento da actividades:

Establecéronse cinco grupos de traballo, procedentes de diversas organizacións sociais: Ecodesarrollo Gaia, dos grupos de Cruz Vermella (a través do seu programa Muller en dificultade social), Amigonianos e Fundación Juan Soñador (programa Teranga). Cada grupo participante gozou de oito horas de docencia, distribuídas segundo as necesidades e a axenda da institución á que pertencía.

Cada obradoiro estruturouse da seguinte forma:

  • Unha breve presentación, consistente nunha introdución con apoio dunhas sinxelas dinámicas de grupo, así como un percorrido guiado pola colección permanente do museo, seguido dunha visita ao espazo de traballo do pintor, momento que o propio artista aproveito para explicar a súa obra e o contexto persoal e emocional que a fixo posible.
  • Os talleres propiamente devanditos, que se desenvolveron durante tres sesión de dúas horas cada unha.
  • A exposición das obras realizadas